Om Vulkanområdet

PS:hotell ligger sentralt på det historiske området Vulkan, ved Grünerløkka i Oslo. Vulkans historie er sterkt knyttet til sin plassering langs Akerselva, og det er også Oslo-historien. Den skrevne teksten her er fra nettsiden om Vulkanområdet:

"Historien om Akerselva, Nedre Foss og Vulkan er historien om Oslo. Her har det foregått produksjon siden middelalderen, og her ligger sølvgruven fra vikingkongen Harald Hardrådes tid, som han grunnla Oslo i 1050. Gruven i Akersberget er landets eldste, og ble drevet frem til 1610. Samtidig var det mølledrift ved Nedre Foss, det nederste fallet i Akerselva. I området har det senere vært sementfabrikk, teglverk, finérsag og stolfabrikk, samt Oslos første allment tilgjengelige dusjbad. I 1873 overtok Vulkan Jernstøberi området, bedriften som hadde tatt sitt navn fra den romerske guden Vulcan/Vulcanus – ildens, smias og håndverkets gud. Bygningene på området som er fra støperitiden, er alle reist i årene etter 1900. Støperiet spesialiserte seg på stålbruer til jernbane og vei, men er også kjent for kuppelen på gamle Colosseum kino. Det ble også bygget båter, komfyrer og annet i stål. Perioden fra ca. 1960 til 1996 utgjør en mellomfase for Vulkan-området, og da Akerselva Miljøpark ble vedtatt opprettet i 1985, hadde området vært benyttet til lager og lokaler for håndverksbedrifter siden 1960-tallet. På slutten av 90-tallet ble de verneverdige industrihallene foreslått integrert i Statsbyggs storstilte samlokaliseringsprosjekt for Riksteater, -konsert og -utstilling. Etter at denne prosessen ble gitt opp, ble eiendommen lagt ut for salg. Eiendomsutviklerne Aspelin Ramm og Anthon B Nilsen kjøpte Vulkanområdet og startet utviklingen av det som skulle bli et nytt og pulserende område midt i Oslo. Vulkan er et fullskala eksempel på bærekraftig byutvikling, basert på deling av arealer og ressurser som energi i et tett og multifunksjonelt område."