Vulkan

Vulkan

Vulkan blir kalt "den lille byen i byen".
Området skal være en fusjon av kultur og kreativt næringsliv. Det er mangfoldet og sammensetningen av aktører som gjør Vulkan spennende. I møte mellom aktørene vil det skje mye og kanskje finner vi noen av fremtidens løsninger her. Studenter, miljøforkjempere, kulturarbeidere og matelskere vil alle være med på å sette sitt preg på området.
Historien om Akerselva, Nedre Foss og det tidligere industriområdet Vulkan, er historien om Oslo. Her har det foregått produksjon siden middelalderen, og ved foten av åsen i nærheten ligger en sølvgruve fra da vikingkongen Harald Hardråde grunnla Oslo i 1050. Siden tidlig på 1900 tallet har den industrielle utvikling av både byen og landet vært forbundet med dette området, Vulkan. (Fra latin: Vulcanus).

Industriens tid er forbi, og etter en mellomfase der området dels har ligget ubrukt, og dels vært benyttet til lager, kan publikum igjen bruke og nyte denne vakre delen av byen. Elva er nå både en estetisk og miljømessig faktor som er med å trekke nye virksomheter og beboere til området. Vulkan er et område med energieffektive og miljøvennlige bygg. Prosjektet er på 26 mål og består av 60 000 kvadratmeter med både nye og rehabiliterte bygg.

På området finner du skoler, hoteller, kulturarenaer, restauranter, kontorer, butikker og leiligheter. Her kan vi blant annet nevne Dansens Hus – Den nasjonale scene for dans, Westerdals School of Communication, miljøorganisasjon Bellona, de to hotellene Scandic Vulkan og PS:Hotell, og sist, men ikke minst Oslos egen mathall.

Studenter, miljøforkjempere, kulturelskere og matentusiaster vil alle sette sitt preg på dette området. Vi kaller Vulkan «den lille byen i byen». Vår drøm er, og har alltid vært, å bygge broer. Ikke bokstavelig talt som i gamle dager, men gjennom å bygge broer mellom fortid og fremtid, mellom ulike kulturer og aldersgrupper, mellom kultur og næringsliv og ikke minst mellom øst og vest. På denne måten ønsker vi igjen å bidra til å gjøre byen litt «mindre».

Vi håper at også du vil bli med oss!

Vulkan is called “the city within the city”.

The area is a fusion of culture and creative industry. The diversity and composition of its business players is what makes great the “Vulkan” site. Students, environmentalists, cultural workers and food lovers will all contribute to make a difference in the Vulkan zone.

The history of the Aker River, the Lower Waterfall and the  former Vulkan industrial  area. The Vulkan area, reflects the history of Oslo. Here, industrial production has taken place since the Middle Ages, and at the foot of the hill nearby lies a silver mine that dates from the time of the Viking King Harald “the Though”, who founded Oslo in 1050.

Since the beginning of the 1800 century the industrial development of both the city and the country has been related to this site, Vulkan (from latin Vulcanus). The industrial period is now history, and after an intermediate phase when this area was either partly idle or used as a warehouse, people can once again use and enjoy  this beautiful area of Oslo.

The river has nowadays both an aesthetic and environmental importance: to attract new business ventures and residents to this area. Vulkan is a site with energy efficient and environmental friendly buildings. 

Here it is possible to find schools, hotels, cultural venues, restaurants, offices, shops and living quarters. We also find venues such as the Dance House, the Westerdals School of Communication, the environmental organization Bellona, the  Scandic Vulcan hotel and PS:Hotell, and last but not least the Food Hall itself.

Students, environmentalists, culture lovers and food enthusiasts put their seal on this area. We call Vulkan: “the small city inside the city”. Our dream is, and has always been, to build bridges. Not in literal sense as in the past, but by connecting past and future, linking different cultures and age groups, and approaching culture and business, and especially uniting East and West. This way we wish to contribute once again to make our city a “smaller” place.

We hope you can join us in this endeavor!