PS:hotell – Oslos mest innovative læringsarena. Det lille hotellet midt i hjertet av Oslo!

PS:hotell – Oslo’s most innovative learning venue. The little hotel at the heart of Oslo!

PS:hotell er stedet du må besøke hvis du er i Oslo. Hotellet fungerer som et verktøy for mennesker som trenger veiledning, kunnskap og erfaring på veien til fast arbeid i et inkluderende arbeidsliv.

Mange av oss får her en unik mulighet til å komme tilbake til eller inn i arbeidslivet for første gang. PS:hotell er en moderne og tidsriktig læringsarena som er full av gode historier om folk som har gjort en god jobb. Som lønn for egen innsats får de ta del i ordinært arbeidsliv.

På veien må vi nok ofte anstrenge oss litt mer enn andre og det betyr det at du som kunde står i sentrum. Som gjest og som menneske, er du hjertelig velkommen!

PS:hotell tar betydningen av menneskelig service til nye høyder. Vi er et hotell hvor det virkelig betyr noe for andre at du kommer til oss som gjest. Det er en grunn til at selskapet som driver hotellet heter ITAS, det står for Inkludering, Toleranse, Ansvar og Samhold.

PS:hotell is the place to visit if you are in Oslo. The hotel works as a tool for people who need guidance, knowledge and experience on their way to full employment in an inclusive workplace.

For most of our staff the hotel offers a unique opportunity to come back to work or to find their first job. PS:hotell is a modern and timely learning place with many happy stories about people that have made a good job. As a reward for their own effort they have gained permanent work.

On the way we often have to try a little harder and this means that you as a customer are our main concern. As a guest and as a human;  you are most welcome!

PS:hotell takes the meaning of human service to new heights. We are a hotel where your presence as a guest is meaningful. We take pride in the name of the company that runs the hotel: ITAS. In Norwegian, the initials stand for Inclusion, Tolerance, Responsibility and Solidarity.